0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване

Дезинфектант за инструменти, 1 л.

  • Описание

Описание

Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD е концентриран алдехиден препарат за високостепенна дезинфекция на медицински инструменти и апаратура. Притежава бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/HIV/HCV), фунгицидно (C. Albicans, A.niger) и спороцидно действие. Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD е предназначен за дезинфекция и почистване на медицински и стоматологични инструменти, медецинска апаратура и лабораторна стъклария; за високостепенна студена дезинфекция на термо-устойчиви и термо-лабилни материали, анестезиологично оборудване и ендоскопи (включително гъвкави).
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD съчетава почистващ и дезинфекциращ ефект.
Активни вещества :
Глутаров алдехид 7.5g /100g
Етилендиокси диметанол 15g /100g
Бензалкониев хлорид 2g /100g
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD представлява балансирана синергична система от алдехиди и четвъртични амониеви соли, която проявява висока микробиална ефективност в ниски концентрации. Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD не съдържа формалдехид и активните му съставки са биоразградими.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD не се инактивира от органична материя. Съдържа инхибитори на корозия, не уврежда и е съвместим с различни материали. Притежава нисък алергичен потенциал. Работните разтвори на дезинфектанта за инструменти Алдесепт MD са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им. Може да се използва както за ръчна дезинфекция, така и при всички полуавтоматични и напълно автоматични циркулационни процедури.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD – Опазване на природата: Активните съставки на този силен дезинфектант са биоразградими.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD е  филтриран за спори чрез микрофилтър, не дразни кожата и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба. Приятно ароматизиран.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD е изключително подходящ за употреба както от медицински персонал за хигиенна и хирургична дезинфекция, така и от възрастни и деца за хигиенна дезинфекция на инструменти.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD е подходящ и за:
Лаборатории
Болници и техните клиники
Медицински центрове
Училища и детски градини
Халета
Помещения за производство на храни
Строителни обекти
Дезинфектант за инструменти Алдесепт MD – Начин на приложение: този дезинфектант за инструменти е концентриран препарат, който трябва да се разреди с вода.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD се прилага като инструментите се накисват в негов разтвор. Третираните инструменти трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на необходимото експозиционно време.
Дезинфектант за инструменти: Условия за съхранение в плътно затворена оригинална опаковка в сухи и добре вентилирани помещения при температури не по високи от 30° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се съхранява далеч от достъп на деца.
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD – Предупреждения и предпазни мерки: Запалим !
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.
Да не се допуска изпускане на дезинфектанта за инструменти Алдесепт MD в околната среда
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD е в опаковка от 1 литър
Дезинфектантът за инструменти Алдесепт MD има срок на годност 3 години

dezinfektant, dezinfektant za instrumenti

Print Friendly, PDF & Email

Също може да ви хареса…

You've just added this product to the cart: