0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване

Дезинфектант за ръце Живасепт, 500 мл., с дозатор

  • Описание

Описание

Дезинфектант за ръце Живасепт е готов за употреба алкохолен препарат за дезинфекция на ръце и кожа.
Дезинфектант за ръце Живасепт има силно бактерицидно, включително туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/ HIV/HCV, адено-, рота вируси) и фунгицидно действие, продължаващо до 2 часа след извършване на дезинфекцията.
В дезинфектант за ръце Живасепт има следните активни вещества:
– Пропан-1-ол 45g /100 g
– Пропан-2-ол 30g /100 g
Свойства: Активните съставки на този силен дезинфектант са биоразградими.
Дезинфектант за ръце Живасепт е  филтриран за спори чрез микрофилтър, не дразни кожата и има много добра кожна поносимост, дори и след многократна употреба. Приятно ароматизиран.
Дезинфектант за ръце Живасепт е изключително подходящ за употреба както от медицински персонал за хигиенна и хирургична дезинфекция, така и от възрастни и деца за хигиенна дезинфекция на ръцете при пътуване, след ползване на обществен транспорт, след игра, в училище.
Дезинфектант за ръце Живасепт е подходящ и за:
Козметични салони
СПА и фитнес салони
Училища и детски градини
Болници и клиники
Лаборатории
Халета
Помещения за производство на храни
Строителни обекти
Начин на приложение
Дезинфектант за ръце Живасепт е готов за употреба препарат, който се прилага неразреден.
Дезинфектант за ръце Живасепт се прилага след измиване със сапун и вода чрез втриване в кожата на ръцете/тялото или омокряне с тампон. Третираните кожни участъци трябва да са изцяло покрити с препарата в продължение на необходимото експозиционно време.

Дезинфектант за ръце Живасепт: Условия за съхранение в плътно затворена оригинална опаковка в сухи и добре вентилирани помещения при температури не по високи от 30° С. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се съхранява далеч от достъп на деца.

Дезинфектант за ръце: Предупреждения и предпазни мерки: Запалим !

Дезинфектантът за ръце предизвиква сериозно дразнене на очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане да не се предизвиква повръщане, незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

Да не се допуска изпускане на дезинфектанта за ръце в околната среда

Дезинфектантът за ръце е в опаковка: Флакон 500 ml с дозатор
Дезинфектантът за ръце има срок на годност 3 години
Print Friendly, PDF & Email
You've just added this product to the cart: