0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване Имаш по-изгодна оферта. Вземи нашата!

Сервиз

МЕГАМЕД България ЕООД – СЕРВИЗ

Телефон за връзка : +359 888 77 55 22

Е-мейл за връзка: office@megamedbg.com

Сервизно обслужване: Сервизното обслужване е изключително важно при работа с медицинска техника. В случай на нужда от ремонт или подмяна на части по време на или след гаранционния период фирма МЕГАМЕД България осигурява необходимите резервни части и други части 10 (десет) години след закупуването на уреда/те. МЕГАМЕД България ЕООД осигурява качествена гаранционна и извънгаранционна сервизна поддръжка в квалифициран сервиз въз основа на следните няколко възможности, по избор от клиентите: 1. Годишен абонаментен договор – Поддръжката се гарантира предварително за цялата година. Сключеният договор осигурява така необходимата сигурност и спокойствие за нормална работа на лекарите. Сервизният екип реагира при всяко повикване. Заплаща се месечна такса и стойността на вложените части.
2. Периодична проверка на състоянието на медицинската техника – включва преглед и профилактика на наличната при клиента апаратура. Това осигурява дълга безаварийна работа на оборудването. Изследванията показват, че този вариант спестява много средства – пари за ремонт и време на престой на оборудването без работа. Сервизният специалист минава периодично и преглежда техниката. Заплаща се месечна такса и стойността на вложените части.
3. Поддръжка „На повикване” – Поддръжката се извършва след повикване, при възникнал проблем. Установява се причината и се извършва поправката. Заплаща стойността на ремонта и вложените части.
4. Периодично обновяване – предлагаме възможност да се възползвате от най-новите модели на закупената преди това от нас техника. С новите модели техника и обновеният или напълно нов софтуер на закупената от нас апаратура Вие ще ползвате всички предимства на новите разработки на водещите производители, като ще бъдете винаги пред конкуренцията.
5. Сервизна поддръжка на оборудване от друг доставчик – Ако сте закупили конфигурация от друг производител или вносител, можете да се възползвате от нашата високопрофесионална и независима консултация, за да направим оценка на нуждата от поддръжката му и стойността на ремонта.
6. Срокове и време на реакция: => Обратна реакция по телефона след регистриране на заявката: – Незабавна помощ по телефона – с технически съвети и указания. => Време за посещение след регистриране на заявката: – До 2 часа за гр. София – До 12 часа за заявки от България
7. Сервизен екип: => Екипът от специалисти се състои от млади и енергични хора с инженерно образование и добре подготвени да извършват сервизна дейност на нашите продукти. => Наличните превозни средства включват леки и лекотоварни автомобили, с които се извършва сервизната поддръжка на нашите продукти.
8. Срок на доставка: от 5 до 20 работни дни от датата на превеждане на сумата (съгласно договорения начин на плащане и вида медицинско изделие)

Print Friendly, PDF & Email