0888 77 55 22 Купи ОНЛАЙН Запитване Имаш по-изгодна оферта. Вземи нашата!

Общи условия

Време за доставка: Времето на доставка зависи от складовата наличност. При наличност на изделието на склад и взависимост от договорения начин и срок на неговото заплащане срокът на доставка е от 1 до 3 дни. При нужда от производство или внос срокът на доставка се договаря за всеки отделен случай.
Начин на доставка: За град София доставката обикновено е с наши собствени транспортни средства. За доставки на територията на България или в чужбина доставката се реализира чрез куриерски фирми, освен ако не е договорена доставка с нашите транспортни средства.
Начини на плащане: Възможни са следните начини на заплащане на изделията или услугите:
– в брой, при получаването им
– по банков път, преди доставката
– по банков път, след доставката.
Начин на правене на рекламация: Рекламация за повреди (или предполагаеми повреди) в доставени от нас изделия се прави в писмен вид след предварително уведомление на нашия телефон: 0888 77 55 22.  Често ние можем да помогнем за решението на тази рекламация чрез консултация по телефон. В писмен вид тази информация ни се изпраща по е-поща (office@megamedbg.com) или чрез обикновена поща. Това е необходимо, за да се може да се опише подробно повредата и ние да получим по-пълна информация за възникналата техническа неизправност или съмнение за техническа неизправност. Ние препоръчваме, ако е възможно, да се направят също снимки или видео.
Гаранционни условия на МЕГАМЕД България ЕООД: Гаранционната поддръжка се отнася само за фабрични дефекти. Това са дефекти, които се дължат на неправилно изработване. Те са възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.
I. Гаранцията започва да тече от датата на покупката и е валидна при следните условия:
Представяне на касова бележка/фактура.
Безспорно установен дефект в следствие на неправилно изработване на изделието.
II. Не се уважава предявена рекламация при следните случаи:
Неправилна експлоатация на изделието
Използване на изделието не по предназначение.
Повреда, получена при експлоатацията на изделието при неподходящи атмосферни условия или неподходящо електрическо напрежение.
Използване на консумативи, които не са закупени от МЕГАМЕД България ЕООД.
Ремонт, извършен от неупълномощени лица.
III. Гаранцията не покрива:
Повреди, причинени от природни стихии, пожар, гръмотевица, наводнение, земетресение, токов удар, форсмажорни обстоятелства и др.
Части и консумативи, които подлежат на причинено от използването износване като четки, ремъци, крушки, кабели, накрайници, помпички, щипки и други бързо износващи се възли.
IV. Общи условия
Купувачът е длъжен да приеме лично и провери количеството и качеството на стоката, както и да удостовери това с подписа си.
Гаранцията и отстраняването на повредата не са основание за предявяване от страна на Купувача на правни основания за търсене на пропуснати ползи.
Повреди по изделието по вина на Купувача, биват отстранявани за негова сметка.
Свързаните с отстраняването на повредите транспортни разходи са изцяло за сметка на Купувача.
Чрез подписа си Клиентът декларира, че е запознат с гаранционните условия.
Следгаранционна поддръжка: Следгаранционната поддръжка е нещо изключително важно за нас и за нашите клиенти. Ние обръщаме сериозно внимание на следгаранционната поддръжка на доставените от нас изделия. МЕГАМЕД България ЕООД има екип от собствени сервизни инженери. Ние разполагаме винаги на склад с оригинални резервни части и с оригинални консумативи. Затова клиентите ни са спокойни, че ние винаги ще им помогнем в рамките на нашите възможности ! Това е много важно, различава ни и ние много държим на качествената сервизна поддръжка !

Print Friendly, PDF & Email